Наемаме велосипед в Бургас с карта – ваучер

Любителите на колоезденето в Бургас вече могат да наемат общински велосипеди за придвижване в града с пластична карта.

Новата услуга се предлага за първи път в страната, а 50 души вече я ползват.

Пластичните картите са два вида  – абонаментни и карти-ваучер. При първите се сключва безсрочен договор, а ползвателят сам преценя какви средства да зарежда в нея. Абонаментните карти се предлагат на трите централни пункта – ул. “Александровска” № 106, велостоянката до Графична база, на Автогара Юг /тук е предвидено да се постави специализирана каса/.

Карта – ваучер може да се закупи от всички велостоянки на територията на града. Те са с предварително зареден баланс. Минималната сума е 10 лв. Предлагат се ваучери за 20 лв. и 50 лв. След изчерпване на сумата, ползвателят сам преценя кога и колко пари да зареди в своя ваучер. Тази възможност е особенно предпочитана от туристите и временно прибиваващите в града, избрали велосипеда като средство за придвижване.

Повече информация на :

http://www.veloburgas.eu/

Comments are closed.