Бургаските щъркели и лястовици вече отлитат на юг. Вижте къде зимуват!

Ята от щъркели се виеха над Бургас днес и се събираха в големи групи, за да поемат дългия си път на юг. Че лятото е към края си ни напомниха и лястовичките, които вече са подредени по жиците в очакване на деня, когато ще поемат към земите, обитавани от тях докато тук е зима. 

Представителите на европейския подвид щъркели мигрират към Африка и обратно. Птиците се събират на ята, които често достигат до 20 000 индивида, придвижват се поединично или на малки групи като се включват в ятата на пеликани и грабливи птици. За да прелетят до Черния континент е нужно да заобиколят Средиземно море, но в редки случаи да прелетят над него. Поради тази причина представителите се подразделят на две огромни миграционни популации, всяка от които ползва определен маршрут.

Малка част от прелетните птици обикалят Черно море по източните му брегове. След като достигнат Египет,  се спускат на юг по Нил до Централна и Южна Африка.

 В района на Израел малка част от мигриращите птици се отделя на югоизток към Оман. Изследване на зимуващите бели щъркели в Оман установява, че голяма част от птиците са опръстенени в България и Гърция.

Лястовиците са няколко вида – селска, градска, брегова, скална и червенокръста. Най-разпространена е селската лястовица. Още в ранният септември селските лястовици започват да се събират по жиците и да се подготвят за своята миграция. За около шест седмици те прелитат над Гърция и Западна Турция, над Средиземно море и по долината на р. Нил и през пустинята Сахара продължават на юг до Южна Африка. 

Comments are closed.