Българските моряци покриват изцяло изискванията на Международната морска организация

Капитан Станимир Николов е завършил Висшето военноморско училище във Варна през 1993 г. Веднага след това започва работа и до 2008 година плава на различни кораби. През 2009 г. постъпва в отдел "Преглед, освидетелстване и регистрация на кораби и корабопритежатели" в „Морска администрация” – Бургас като старши инспектор. През 2011 г. е назначен за началник сектор „Големи кораби” в същия отдел, а през 2012 г. става началник на отдела. Директор на „Морска администрация” – Бургас е от 2014 г.

кап. Станимир Николов

кап. Станимир Николов

Интервю на Татяна БАЙКУШЕВА

 
 

– Капитан Николов, каква беше активността на плавателните средства по море, провеждащи сезонен превоз на хора през изминалото лято, в сравнение с предишните години?
– Във Варна имаше чувствителен спад в броя на плавателните съдове, минали преглед за освидетелстване за сезонен превоз на хора, около 40%. Докато в Морска администрация – Бургас за 2014 г. са били сертифицирани общо 120 броя такива кораби, от които седем големи, над 40 бруто тона. За 2015 година броят им е 119, като бройката на големите се запазва. 
– Отговаряха ли те на закованите изисквания, констатирани ли са нарушения? 
– Нарушения при сезонния превоз на хора не са констатирани. Прегледът на плавателните съдове за освидетелстване за сезонен превоз на хора се прави от служители на Дирекцията, а не от местните боцмани по места. През целия сезон бяхме по проверки. Нямаме санкциониран такъв кораб. Няма и нито един констатиран инцидент. 
– Регулярно извършвате квалификационни изпити. Какво показват резултатите от тях? На какво ниво са българските моряци и морски специалисти?
– От 2012 г. изпитната система е изцяло е компютъризирана. Това се направи за облекчаване на моряците. Преди имаше 4 изпитни сесии за цялата година. Сега има всеки месец по две сесии, т.е. когато желаещите да се явят на изпит почиват, могат да направят това в удобно за тях време. С гордост мога да заявя, че нашите моряци покриват изцяло изискванията на Международната морска организация и в последните три години не сме имали съществени инциденти, които да са ни докладвани от други администрации където и да е по света. 
– Колко рибарски лодки и колко риболовни кораба са регистрирани в Дирекция „Морска администрация Бургас”? 
– Риболовните кораби, вписани в регистровите книги, водени в „Морска администрация Бургас“ за всички пристанища в отговорния район, са 1327 броя. Регистрирани са и десет големи риболовни кораба, домуващи в Созопол и Несебър. 
– Възникват ли някакви проблеми при регистрацията? 
– Проблеми не са възниквали. Имаме обмен на служебна информация за регистрацията и сертифицирането, която получаваме от колегите от ИАРА. Съвместната ни работа е стикована много добре, особено след като вече са в Бургас.
– Какви са резултатите от екологичния контрол на горивата на корабите, които Дирекция „Морска администрация Бургас“ извършва? 
– Този контрол се основава на Директива 32 от 1999 година на Европейската общност. Тя е свързана с намаляване на сярното съдържание в течните горива, използвани от корабите – газьоли и мазути. Тя е транспонирана съответно в Закона за чистотата на атмосферния въздух и Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България и Наредба за изискванията за качеството на горивата, условията, реда и начина за техния контрол. От 2009 година нашата администрация е започнала да контролира корабите, които посещават българските пристанища, по отношение на сярното съдържание в течните горива. Оттогава до сега, в пристанище Бургас са извършени проверки на общо 1649 кораба. Става дума за документен контрол – проверяват се сертификатите, документа за доставка на горивото. При съмнение за нарушения се взема проба за изследване. Взети са общо 90 проби, от които 28 са били извън нормата и корабите са санкционирани в съответствие със законодателството.
– Какви са санкциите?
-Минималната санкция е пет хиляди лева. Ако бъде установено повторно нарушение на един и същ кораб или корабособственик, санкциите са значително по-големи.
– Преди години често се случваше туристите да се цапат с мазут по плажовете след замърсявания от кораби? Констатират ли се и сега нарушения от екипажите, които да водят до замърсявания?
– Самият морски бизнес се промени. Ако рискуваш да изхвърлиш някакви миячни или отпадни води в морето, при установяването на такова нарушение от властите, бизнесът на цялата компания може да погине. Това веднага се отразява върху нейния имидж. И тя сама изпада от пазара. Дори само заради едно нарушение. Има такива случаи – танкерни компании, които фалират след като екипажът си е позволил волности. Контролът сега е много по-сериозен и санкциите са по-големи от преди. Има сателитно наблюдение, изискват се снимките, ако има констатиран проблем. Големите петролни компании, които наемат танкерите да превозват нефт, спират да работят с компанията нарушител.
– Колко кораба са санкционирани през настоящата година и за какви нарушения? 
– От началото на годината до момента имаме санкционирани осем кораба – с акт и с наказателно постановление. Нарушенията най-често са свързани с неподадена предварителна информация, в съответствие със законодателството, преди пристигане на кораба в пристанището, неправилно маневриране в акваторията на пристанището, има санкциониран един кораб за сярната директива – сярното съдържание в горивото на кораба е надвишавало допустимите норми. Има и една санкция заради изтекъл срок на контролен талон. Най-големи са глобите при нарушения на екологичните изисквания.
– Каква е Вашата информация, ще бъде ли възстановено крайбрежното корабоплаване от Бургас до други градове по Черноморието?
-Има идея, която е на кмета на Община Бургас г-н Димитър Николов, да бъде възстановено крайбрежното пътническо корабоплаване. Преди време е имало такъв вид корабоплаване. Идеята е, евентуално да бъдат построени още две корабчета като „Анастасия”. Те най-вероятно ще са и по-евтини, тъй като проектът вече е изработен. Отчитайки пътнико-потока към остров Света Анастасия, може да се счита, че маршрутите от Бургас до Несебър, Созопол и другите пристанища в района биха били много атрактивни за туристите. 
– Как се отразява върху работата Ви пускането в експлоатация на новата трафик-кула в Бургас? 
– Трафик-кулата издава разпореждания за корабите, които посещават пристанището. По отношение на маневрирането, заставането на котва, заставането на кей и регулира целия процес. Те са оторизирани от мен да забраняват маневрирането при определени хидрометеорологични условия. Новата трафик-кула е оборудвана с техника от последно поколение. 
Новите радари са с по-голям обхват за наблюдение на корабоплаването в българския участък. Имаме радарна картина от около 50 мили по цялото Черноморие. Ние ползваме тази информация служебно и това съответно е предпоставка за повишаване безопасността на корабоплаването. Бургаската трафик-кула може да поеме управлението и на варненското пристанище, ако това се наложи. Кулите във Варна и в Бургас са взаимно заменяеми.

Comments are closed.