Българското хоро – генератор на енергия

От Светлин Александров

Българското хоро е истински ретранслатор на космична енергия и същевременно – мощен генератор на психична, физична, биологична и духовна мощ за играещите го, показват задълбочените изследвания на фолклориста Николай Радев – Алдебаран. Той излага тезата си в  книгата”Древният код 681″.

Хоро.

Хоро.

” Този генератор безотказно е служил на българите, като ги е зареждал с нови сили в продължение на хилядолетия. На всички празници и най-вече всяка неделя без прекъсване – хиляди, стотици хиляди недели наред. Селският мегдан или градският площад в неделя е представлявал, така да се каже, вековната дискотека на нашите предци. Но паралелите с днешно време свършват дотук, главно защото на хорото тогава идвали всички – и млади и по-възрастни, и деца и старци. Всички поколения и цялата общност – в един общ ритъм. Удивителен и свещен ритуал на единението”, казва авторът.

Comments are closed.