Отбелязахме деня на Черно море

На 31.10 отбелязваме Международния ден на Черно море. На този ден през 1996 година правителствата на черноморските държави подписват Стратегическия план за Черно море и приемат, че замърсяването на морето създава рискове за всички страни по крайбрежието му.

Сега – седемнадесет години по – късно, са отчетени признаци на подобрение в опазването и възстановяването.

Кметът на Община Бургас Димитър Николов отправи поздрав към съгражданите си по повод годишнината. В него се казва:

” Използвам тази дата единствено, за да напомня на себе си и на вас една наша отговорност – да опазим морето и поне да опитаме да бъдем по-грижовни към него, отколкото са били предишните поколения. Икономическият напредък е важно нещо, но той не трябва да се случва на всяка цена! Сигурен съм, че с обединени усилия можем да постигнем така необходимите баланс и устойчивост при развитието на черноморските общини. Затова ми позволете днес да припомня текста на хартата, която заедно с много от вас подписахме в Бургас през 2008 година: Ние, кметовете на българските черноморски общини, осъзнавайки своята човешка преходност и правото на следващите поколения да живеят в един по-добър и чист свят, припознаваме като своя лична каузата за опазване на Черно море. За постигането на тази цел ние се задължаваме: Да не причинавяме с волни и неволни действия вреда на уникалните природни дадености на Черно море и неговото крайбрежие. Да запазим и умножим живите ресурси на Черно море и да съхраним бреговата му ивица за бъдещите поколения. Безкомпромисно и методично да решаваме проблемите, свързани със замърсяването, свръхулова на риба и хаотичното развитие на бреговата зона.  Да използваме общественото си влияние, за да обединяваме усилията на хора и институции, насочени към ограничаване на замърсяването в Черно море и възстановяване на околната среда. При изготвянето на стратегии за градско развитие, да координираме своите действия така, че те да гарантират  балансираното и устойчиво развитие на черноморското крайбрежие.

Векове наред сме черпили без мяра от ресурсите на Черно море, а то е било щедро към нас. Днес е наш ред да се погрижим за него!”

В  По случай празничния ден Института по океанология при БАН във Варна отвори вратите си за посещение на граждани. Всички, решили да го посетят имаха възможност да се запознаят с изследванията, които се провеждат там, да разгледат лабораториите, да видят миниподводницата РС – 8В, която учените използват за да повеждат своите изследвания и да разгледат и научноизследователския кораб „Академик” на кея в квартал Аспарухово.

Photolist.pro

Sinemorec2

Comments are closed.