Правят зоопарк край Бургас

Впечатляващи редки и екзотични животински видове от различни континенти  ще живеят в близка до естествената им среда в просторен зоо парк до Бургас. Идеята е вместо в клетки, представителите на фауната да бъдат отделени едни от други на големи територии със специални заграждения, които да осигуряват сигурността, както на обитателите, така и на посетителите. Амбициозният проект в момента е на ниво прединвестиционно проучване.

Предвижда се модерният зоопарк да бъде разположен в землището на кв. Горно Езерово, на обширна територия в непосредствена близост до езерото “Вая”, над което минава пътят Виа Понтика – една от големите въздушни магистрали на мигриращи птици. Теренът е с изложение, което позволява наблюдение на прелитащите и обитаващи езерото птици. Предвидено е в зоопарка да бъдат тематично обособени  поетапно 7 зони – Европа, Южна Америка, Европа – 1 и 2, Азия, Северна Америка, Арктика. Идеята е там да има както познати местни, така и екзотични видове, които да обитават близка до естествената им среда на живот – редки представители от семейство елени, камили, сови, соколоподобни, хищници, чифтокопитни, зайцевидни и гризачи. В екзотичната селекция ще попаднат замбари, теменги, паякообразни, маймуни, африкански ушати сови, далматински соколи, леопарди, медоеди, хермелини и др.

Предвижда се изграждане и на зони за детски игри, научно-изследователска база, зелено училище, ботаническа градина, кафета и ресторанти за обслужване на посетителите. В обхвата на предложението е заложено изграждането на ветеринарна лечебница, която да осигури грижи за обитателите на зоопарка.

Създаването на един съвременен парк, съчетаващ в себе си различни зони за образование, отдих, научно-изследователска дейност и атракции, е от изключителен обществен интерес и първостепенно значение за жителите и гостите на града.  Бургас има право да иска такава придобивка, тъй като в момента бургазлии пътуват с децата си до Айтос или по-далече, за да им покажат света на животните. Той е единственият от големите градове у нас, който няма зоопарк.

Предвижда се изграждането на проекта да стане на няколко етапа.

 Във връзка с реализиране на инвестиционната  инициатива за създаване на зоопарк в  Бургас, на 26.06.2014 г. от 14.30 часа в залата на Община Бургас ще бъде проведено обществено обсъждане и представяне на прединвестиционни проучвания за изготвяне на ПУП-ПРЗ на Зоопарк в землището на кв. Горно Езерово.

Comments are closed.