Инж. Венелин Радков: Бежанци в ловните полета създават опасност от инциденти

Инж. Венелин Радков – директор на Регионална дирекция на горите – Бургас: Поляните по границата са замърсени с отпадъци от преминаващите групи

Интервю на Татяна БАЙКУШЕВА

Radkov– Инж. Радков, как се справяте с незаконната сеч в горите? Увеличават ли се или намаляват случаите с нарушения на територията на Регионална дирекция на горите, гр. Бургас?

– Нарушенията, свързани с незаконната сеч в горите, имат сезонен характер. През есента и зимата и до ранна пролет те се увеличават, а през лятото намаляват. През есенно-зимния сезон, когато нарушенията са повече и в местата с концентрирано

ромско население инспекторите често работят съвместно със служители на горските и ловните стопанства и представители на МВР. Най-големи са нарушенията от незаконна сеч около населените места Средец, Айтос, Карнобат, Сунгурларе, около Бургас, в района на селата Зидарово, Равнец и други. Горските инспектори от Регионална дирекция на горите – Бургас са организирани в 6 мобилни екипа и три изнесени звена и регулярно извършват контролна дейност в горските територии. Увеличен е броят на съставените актове през 2015 г. До 30.08.2014 г. са били съставени общо 696 акта, а за същия период за 2015 г. са съставени 911 броя.

– Съществуваха планове за видеонаблюдение в определени ключови точки на територията на горските стопанства. Докъде стигнаха проектите?

– Има реализиран проект за видеонаблюдение на територията на ТП „ДГС Кости” на стойност над 500 хиляди лева. Проектът е финансиран по мярка 226 на Програмата за развитие на селските райони. Предстои и изготвянето на нов трансграничен проект, който ще включва изграждането на кули за видеонаблюдение и метеорологични станции. Видеонаблюдение се осъществява също и от стопанствата в Карнобат, Средец и Царево. Всяко от тях разработва свои самостоятелни проекти. Останалите стопанства са в процес на изработване на проекти за изграждане на системи за видеонаблюдение. Видеонаблюдението е нужно преди всичко, за да бъдат предотвратени горските пожари. Има камери на определени пътни възли. От арендаторите на държавните ловни участъци се поставят камери за наблюдение на територията и пътищата в тях.

– В каква степен се разреши проблемът с незаконния лов?

– За голямо съжаление въпросът с бракониерството остава актуален. Служителите на държавните горски и ловни стопанства и общинските структури се грижат за опазването на дивеча. Горските инспектори на Регионална дирекция на горите – Бургас, които осъществяват контрол на горските територии в обхвата на дирекцията, непрекъснато се натъкват на случаи на незаконен лов. На 22.07.2015 г. при наблюдение в района на село Садово, Бургаска област, инспектори на дирекцията съвместно с представители на РПУ-Сунгурларе залавят двама души с отстреляни два броя диви свине, нож с пресни следи от кръв по него и два броя гилзи 12 калибър от ловна пушка. В края на месец август около м. Паничарска рампа наши инспектори се натъкват на отстрелян 1 брой елен лопатар и разфасовано месо от същото животно с тегло 24 кг. И в двата случая отстреляните животни са откарани за съхранение в хладилна камера на ТП „ДЛС Ропотамо”. Не са малко случаите, когато наши служители констатират нарушения по ЗЛОД, при които се използват електрически

звуковъзпроизвеждащи устройства, както и провеждане на ловни излети в места, неописани в разрешителното за ловуване.

– Какво е състоянието на горските пътища, има ли нужда от рехабилитация и изграждане на нови трасета в горите?

– Състоянието на горските пътища е незадоволително. Изминалата 2014 г. бе характерна с множеството валежи и порои, които нанесоха сериозни повреди на пътната инфраструктура в горите. Необходима е рехабилитация на стабилизираните пътища, които са от съществено значение за горските територии, независимо от собствеността им. Необходимо е държавните горски и ловни стопанства, както и общинските структури да поемат своите задължения за поддържането им. Има пътища които се нуждаят от цялостен ремонт и в някои държавни стопанства се работи по тях, а в други е в процес на планиране и разработки. Като пример може да се посочи Община Приморско, която извърши цялостен ремонт на горски стабилизиран път през държавни и общински територии.

– По какъв начин би се отразило на гората разчистването на територии при изграждане на нови гранични съоръжения?

– След проверка на място от служители на РДГ, гр. Бургас се установи, че за строителството на ограда на границата ни с Република Турция ще бъде изсечена и почистена ивица гора с ширина от 2 до 4 м, като на места ивицата е прекъсната от поляни и голи площи. Понеже сечта и почистването ще се извършват в периферията на горските насаждения, това няма да доведе до влошаване на състоянието им.

– Сблъскват ли се вашите служители с бежанци в гората?

– Нямаме постъпила информация за инциденти на наши служители с бежанци. Подавани са многократни сигнали към органите на МВР, когато са забелязвани нарушители. Поляните в близост до границата са доста замърсени с отпадъци от преминаващите групи. В пограничните райони на странджанските стопанства срещите с бежанците станаха нещо обичайно. Това особено важи за ДГС Средец – горските територии в землищата на с. Белеврен, с. Граничар, с. Горно Ябълково, ДГС Звездец, горските територии в землищата на с. Близнак, с. Евренозово, с. Звездец, ДГС Малко Търново, ДГС Кости и ДГС Царево. С откриването на груповия лов на дива свиня на 1.10.2015 г. опасността от сериозни инциденти по време на лов с движещите се в ловните полета бежанци рязко ще се увеличи.

– Премина ли опасността от горски пожари?

– Със заповед на областния управител пожароопасният сезон в Бургаска област продължава до 31 октомври. Опасността от горски пожари винаги съществува. За съжаление в голяма степен тя е свързана с умишлено или небрежно участие на хората, като опожаряване на пасища, стърнища, изгаряне на отпадъци и други. Към 8.09.2015 г. на територията на РДГ Бургас са възникнали 31 горски пожара с опожарена площ от 2555 дка. Най-много пожари са възникнали в ТП ДГС Айтос – 9 бр., ТП ДГС Средец – 7 бр. и община Средец 5 бр. От опожарените 1432 дка са държавни горски територии, 855 дка общински, 233 дка частни и 35 дка на юридически лица.

– Какво е състоянието на ловните запаси на територията на Регионална дирекция на горите – Бургас?

– По данни от пролетната таксация запасите на основните видове дивеч в обхвата на РДГ-Бургас са следните:благороден елен – 2526 броя, елен лопатар – 633 броя, сърна – 6842 броя, дива свиня – 9699 броя, муфлон – 263 броя,заек – 20 131 броя, вълк – 257 броя, чакал – 5050 броя, лисица – 2610 броя.

Comments are closed.