Летище “Приморско” – под вода

Летището край Приморско е залято от водите на Дяволска река, преминаваща недалеч от пистата и сградите. Наводнен е целия район.

Административната сграда на Летище Приморско

Административната сграда на Летище Приморско

Недостъпни са административната сграда, кулата, хангарите и обслужващите съоръжения. Отводняване ще бъде възможно едва след като водите на реката спаднат. Но дори и тогава мястото ще има нужда от сериозно почистване и възстановяване след нанесените щети, които тепърва ще се установяват. Насред площадката за рулиране е останал блокиран малък самолет, разказаха очевидци.

Photolist.pro

Comments are closed.