Ново растение откриха в Странджа

Ново растение е открито в Природен парк Странджа. Това съобщи доц. д-р Дико Патронов, дългогодишен изследовател на най-обширната защитена територия в България. То е от вида колхидски джел и е намерено в резерват Витаново. За разлика от своите събратя, които са с червени плодове, неописваното до сега растение е с жълти плодчета.

"Във всички находища на колхидски джел, под склопа на източнобуковата гора или на открито, вечнозеленият храст има ярко оцветени розово-червени плодове. В досегашната наша практика и по литературни данни не е имало информация за друго оцветяване", разказа доцент Патронов.

Находището е разположено до голям карстов извор в крайречната тераса на местността Голям Мечи дол, непосредствено до границата с Република Турция. 

"Откритието има важно значение за обогатяване на флората на Парк Странджа, особено с вечнозелен храст, който е критично застрашен и вписан в Червената книга на България като оригинално червено плоден. Находката има и стопанско значение. Той при всички случаи ще намери място като красив, интересен вид на градската флора по парковете и градините. Този случай показва, че никога не е късно да се открие нещо ново по нашите земи, като резултат на споделена упоритост, късмет и случайност", коментира доц. д-р Дико Патронов.

Comments are closed.