Предоставят двора на манастира в Поморие за изграждане на парк

Сливенският епархийски съвет, с председател Негово Високопреосвещенство Сливенският митрополит Йоаникий, прие молбата на кмета на община Поморие Иван Алексиев за подписване на дългосрочен договор за ползване на двора на манастир „Свети Георги” за изграждане на градски парк.

Park2Решението се взе след като идейният проект за парка беше разгледан и одобрен от всички членове на епархийския съвет. Проектната идея в 3D изображения за голям градски парк в дворното пространство на манастира и в градинката около НЧ „Светлина 1939” , беше представена на обществено обсъждане пред жителите на Поморие през месец юли тази година. В мащабния проект са предвидени забавления за всички възрасти. Паркът ще представлява различни стилове лабиринти и сектори с различни модули, което ще поддържа интереса у посетителите. Ще има музикална градина, в която децата ще могат да разговарят на голямо разстояние, чрез специални съоръжения под зeмята. В огледалната градина, игрите на светлина ще красят парка. Вградена в настилката шахматна дъска и огромни фигури, ще подчертават нестандартната му визия. Тролей на въже е предвиден за най-малките посетители. В идейния проект е заложено виенско колело, алея за колоездачи и паркинг. След взетото решение предстои подписване на договора и остойностяването на проекта. Намеренията на Община Поморие са, той да бъде  финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020”, в рамките на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Поморие. Преди стартирането на проекта, той отново ще бъде представен пред обществеността, с цел да бъдат взети под внимание всички конструктивни предложения и препоръки по осъществяването му.

Comments are closed.