Промяна в общия план на Царево ще пази Странджа от строежи

Общия устройствен план (ОУП) на Царево в частта, обхващаща защитените територии ще бъде променен, за да се предотврати застрояване на част от парк “Странджа”. Това съобщи в парламента министър Десислава Терзиева, която заедно с екоминистъра Искра Михайлова и министъра на инвестиционното планиране Иван Данов дадоха разяснение по казуса с ОУП на Царево.

Strandja2 След дългогодишно обжалване от екоорганизации и отмяна на плана, Върховният административен съд реши, че той ще е действащ. Въпреки претенциите на природозащитници, че планът няма оценка за въздействие върху околната среда. Съмненията, че така се отваря вратичка за застрояване на парка, доведоха до екопротести, а в четвъртък от Искра Михайлова бе поискано да спре реализацията на плана.
По думите на министър Терзиева проектът за частичното изменение на плана на Царево, 70 процента от който засяга парка, ще е готов до края на следващата седмица и ще бъде изпратен за съгласуване в министерствата на околната среда и водите и на културата. След съгласуването на заданието ще издам заповед за изработване на проект за изменение на плана на Царево, каза Терзиева. Неразделна част от този проект ще е екооценката, за да отговаря той на изискванията на българското и европейското законодателство. Михайлова коментира, че изменението на плана ще позволи подготовката на актуална екологична оценка на инвестиционните намерения в общината и оценка за съответствие. По думите й това ще даде възможност да се отчете и приключилото картиране на местообитанията на защитените видове, което се извърши с пари от еврофондовете и в момента се вписва в кадастъра, отбелязване на природните феномени в региона и определянето на възможните зони на припокриване на изготвяния нов план за управление на парк “Странджа” и общия устройствен план на Царево. Екоминистърът коментира, че съдебното решение за плана на Царево е позволило най – накрая да се предприемат някакви действия, тъй като по време на процедурата на обжалване не е можело да се предприеме изменение на ОУП, изготвяне на нова екологична оценка или други действия на отговорните институции.
SinemorecИван Данов от своя страна каза, че за да не се допускат нарушениия със строежи в парк “Странджа”, на длъжностните лица от Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) е разпоредено при проверки на територията на парка да обръщат особено внимание на това дали инвестиционните проекти имат положителна екооценка освен необходимите строителни разрешителни. Ако се установят нарушения на Закона за устройството на територията и на изискванията на екозаконодателството, тези разрешения ще бъдат отменени, каза министърът. В случай на извършено строителство ДНСК ще издаде съответните заповеди за спиране на съответните строежи.

Comments are closed.