Инж. Тонка Стоева: Хората от Бургас не познават Странджа достатъчно добре

Много деца от морския град никога не са идвали в планината

Инж. Тонка Стоева е завършила Технически университет – гр. София. Трудовият й стаж започва като социален работник в Дирекция „Социално подпомагане” в гр. Малко Търново. По-късно тя става началник отдел във ведомството. От 1999 година работи в Общинска администрация. Дванадесет години е била секретар на Община Малко Търново. От четири години заема длъжността зам. кмет.на общината. Инж. Стоева придружаваше групата от туристи, които първи преминаха по нов интерпретивен туристически маршрут, открит преди няколко дни в Странджа. 

Инж.Тонка Стоева

Инж.Тонка Стоева

Интервю на Татяна БАЙКУШЕВА

– Работи ли вече новото депо за отпадъци, което беше изградено край Малко Търново?

-В момента сме сключили договор с нов оператор, тъй като ние нямаме човешкия ресурс, който да управлява и ръководи цялата дейност по експлоатацията на депото. Сключили сме договор с фирма

, която да извършва експлоатацията му. Очакваме Изпълнителната агенция по околна среда да направи промяна в комплексното разрешително. Обектът е въведен в експлоатация. Там ще бъдат депонирани битови отпадъци само от община Малко Търново. Имаше най-различни слухове, че ще се извозват отпадъци и от други общини, но това не е вярно. За успокоение на всички трябва да кажем, че депото е предвидено само за отпадъците, които генерира община Малко Търново. Преди депото да бъде открито в общината имахме три общински сметища- Малко Търново, в Граматиково и в Звездец. Те вече изпълниха капацитета си . Освен това не отговаряха на европейските изисквания. Подари тази причина още през 2007 година започнаха дейностите по изготвяне на проектното предложение, отреждането на площадка и през 2012 година беше сключен договорът за изграждане на депото и 2015 г. то бе въведено в експлоатация. Сега приключваме с дейностите по отчитане на реализацията на проекта.

– Какви други проекти се реализират в момента в Община Mалко Търново?

– По програмата за развитие на селските райони се извършва ремонт на народно читалище „Просвета”. Заедно с това по проект за трансгранично сътрудничество „България Турция 2007 – 2014г. ” се реализира вторият етап на обновяването на градския парк в Малко Търново. По Оперативна програма “Регионално развитие” се изготвя интегрирания план за градско възстановяване и развитие и заедно с това, със средства на държавния бюджет, отделени бяха около 100 хиляди лева, се прави общия устройствен план на общинта. Предстои кандидатстването за новия програмен период и се надявам наистина да успеем да привлечем средства, защото има идеи как да се довърши започнатото през предходния период. Някои от новите проекти са свързани с реставрация и опазване на културно историческото ни наследство, създаване на еко пътеки и вело маршрути, подобряване достъпа до археологическите обекти в общината и тяхното социализиране, за да могат наистина туристите, които идват тук,  да имат възможност да ги видят по-лесно. Продължаваме и дейностите, свързани с опазване на околната среда. Спечелихме проект за извършването на облагородяване на голям пустеещ парцел в Малко Търново. Той ще бъде залесен и ще се превърне в едно прекрасно кътче, което гражданите ще могат да използват за отдих.

– До къде стигна изграждането на обходния път?

-Дейностите по изграждането му почти приключват. В момента се изпълняват дейности и по укрепване на свлачището, въпреки че това не е в ресора на Общината, тъй като става дума за републикански път и ние само да подаваме сигнали, без да можем да предприемаме някакви конкретни мерки. Надяваме се скоро работата и там да приключи.

– Какви са възможностите да бъде ремонтиран пътя Малко Търново-Царево?

– Проблемът с този път е много сериозен. Той бе разискван от кмета на общината г-н Илиян Янчев и премиерът Бойко Борисов по време на неговото последно посещение в Малко Търново. За този път години наред сме писали стотици писма до Агенция Пътна инфраструктура, до Министерство на регионалното развитие и до други институции. Той е най-прекият достъп от морето до планината. Ако действително бъде отремонтиран, броя на туристите, посещаващи общината ще бъде много по-голям. Стартира една програма за развитие на Странджанския район, където сме посочили, че един от най-важните проекти, който е важно да се осъществи, е свързан с рехабилитацията на основния път Царево – Малко Търново и заедно с това отварянето на границата за леко товарни камиони, което ще доведе до съживяване на нашия район. Искрено се надяваме, че пътя Царево-Малко Търново ще бъде включен в програмата на Агенция Пътна инфраструктура за 2016 година. Премиерът Бойко Борисов, който присъства на откриването на депото за отпадъци каза тогава, че искрено се надява догодина да дойде и за прерязване на лентата за официално откриване на този път.

– Какви туристи посещават Община Малко Търново?

– Има много чуждестранни и български туристи. За съжаление хората, които са близо до нас – жителите на град Бургас например, не познават добре нашия район. Има много бургаски деца, които никога не са идвали. Идват много хора, които са оценили Странджа, която е една прекрасна планина. Климатът тук е много здравословен. Особено благоприятно се отразява при лечение на белодробни заболявания. Обмисляме вариантите за провеждане на зелени училища тук, които да са с продължителност от поне 3-4 дни. Така учениците ще имат възможност да се запознаят с красотата на района отблизо. Туристите тук идват най-често за по един ден. Работим усилено за подобряване на туристическата инфраструктура.

– Достатъчно ли са местата за настаняване в общината?

– Един от проблемите ни е, че местата за настаняване тук не са достатъчни. Заедно с подобряване на организацията на туристическата инфраструктура, трябва да се увеличат и местата за настаняване. За могат хората, имащи желани да опознаят района, да получат всички удобства, от които се нуждаят.

– Колко хотела има на територията на общината?

– През последните години много частни инвеститори започнаха да използват средства по програмите на ЕС. В с. Младежко има един новоизграден хотел –казва се „Изворите”, който е с категория две звезди, но според мен базата му отговаря на четири звездна. Повечето места за настаняване в общината са частни квартири с категория две звезди, но условията в тях са много добри. Факт е, че по морето сме виждали хотели с четири звезди, които всъщност не отговарят на критериите за това. Но всеки може сам да дойде и да прецени. Сега в общината има много командировани полицаи от различни области. За това доста хора започнаха да категоризират частни квартири.

– Обмисля ли се създаването на някакъв вид нови атракции за туристите, посещаващи района?

– За нас е изключително важно първо да подобрим инфраструктурата като цяло – водоснабдяване, канализация, пътища, пречиствателни станции. Усилията ни са насочени предимно в тази насока. Вече много строго се следи по какъв начин се опазват почвата, въздуха, водите.

Comments are closed.