Търсят нефт в Черно море

Норвежки кораб започва от утре научно – изследователска експедиция в Черно море, която има за цел да установи какви точно залежи от природен газ и нефт има в газовия морски блок “Хан Аспарух”.

Начинанието стана възможно след издаденото от Министерския съвет на Република България на разрешение за проучвания на плавателния съд  “Princess”. Мисията ще продължи от 1 ноември до 15 декември. Според представената предварителна програма през това време ще бъдат осъществени сеизмични, геофизични и хидрогеоложки изследвания с цел търсене и проучване за възможностите за добив на нефт и природен газ. С тази експедиция стартира първата част от мащабен проект, реализацията на който се осъществява от консорциум между Total, Repsol и OMV.

Photolist.pro

Burgas6

Comments are closed.