Archive for: юли 2013

Представят развитието на Варна до 2020 година

На 25.07.2013 г. (четвъртък) от 15:00 часа в зала “Пленарна” (ет. 2) на Община Варна ще се проведе Информационна среща във връзка с изготвянето на Общински план за развитие на Община Варна за периода 2014-2020 г.

Общинските планове за развитие са елемент от йерархичната система от документи за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие, регламентирани със Закона за регионалното развитие (ЗРР).         Те се изготвят за период на действие от 7 години (който съвпада с програмния период на ЕС). Според разпоредбите на ЗРР, кметът на общината организира изработването, съгласуването и актуализирането на плана. Общинският план за развитие се обсъжда и приема от Общинския съвет.

Водещ принцип при разработването на общинските планове е партньорството с широк кръг заинтересовани страни – организации, институции, икономическите и социалните партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината.

Общинският план за развитие на Община Варна за периода 2014-2020 г. ще определи средносрочните  цели  и  приоритети  за развитие на Община Варна, като се отчитат специфичните характеристики и потенциалът на общината, от една страна, и стратегическите насоки за разработване на целите и приоритетите на общинските  планове  за  развитие,  съдържащи  се  в  областна  стратегия  за развитие на Област Варна за периода до 2020 г., от друга страна.

Общинският план за развитие на Община Варна включва територията на цялата Община и дейностите/проектите, които ще се реализират през плановия период, както от Община Варна, така и от социално-икономическите партньори. За да бъде финансирана дадена дейност/проект със средства от Оперативните програми и/или други финансови инструменти, задължително условие е, същата/същият да е част от плана. В ОПР ще бъдат включени проекти/дейности, които се предвижда да бъдат финансирани от Оперативните програми 2014-2020 г., Международни и европейски финансови инструменти; Публично-частни партньорства; Държавния бюджет; Бюджета на Община Варна, т.е. от всички източници на финансиране, определени в чл. 26 на ЗРР.

В  структурно  отношение Общинският  план  за  развитие  включва  следните  основни компоненти, които са определени в чл.13, ал.2 от ЗРР:

  • анализ на икономическото и социалното развитие на общината;
  • целите и приоритетите за развитие на общината за периода 2014-2020 г.;
  • индикативна  финансова  таблица,  обобщаваща  необходимите  ресурси  за реализация на плана;
  • индикаторите за наблюдението и оценката на плана;
  • необходимите действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана;
  • описание  на  необходимите  действия  за  прилагане  принципа  на  партньорство  и осигуряване на информация и публичност;
  • програма за реализация на общинския план за развитие, с която се конкретизират проектите  за  неговото  изпълнение,  съответните финансови  ресурси  и  звената  за изпълнение на проектите;
  • предварителната оценка на плана.

Предварителен проект на готовите части от Общинския план за развитие на Община Варна за периода 2014 – 2020 г. е достъпен на интернет страницата на Община Варна – www.varna.bg, Раздел “Програми и проекти”, подраздел “Общински стратегически документи” – “Общински план за развитие”.

 

 

Градски пътешественик или историите на старите къщи

От Татяна Байкушева

Може ли човек да бъде пътешественик в града, в който е роден и където живее? Може би. Особено ако вдигне поглед от земята. Ако се опита, поне за малко да забрави за всекидневните си грижи и се вгледа в детайлите на сградите, край които минава, поговори със съседите, с хората, които среща по пътя си всеки ден. Учудващо е, но се оказва че често, новодошлия в един град турист знае за него повече, отколкото жителите му кореняци.

Колко бургазлии например могат да си спомнят името на създателя на Морската градина? Това съвсем не означава, че Георги Духтев е забравен. Но малцина са тези, които знаят, че малката, потънала в зеленина къща, която се намира близо до паметника на Пушкин в крайморския парк, някога е била негов дом. Неотдавна тя беше цялостно ремонтирана.

Къщата, в която някога е живял създателят на Морската градина - Георги Духтев.

Къщата, в която някога е живял създателят на Морската градина – Георги Духтев.

Декоративното осветяване през нощта я превърна в истинска атракция. Някога градската управа разрешила на Духтев да построи дома си в сърцето на парка, изграден от самия него. Днес там се помещава бургаската хидрометеорологична станция към Национален институт по метеорология и хидрология.
Красивите къщи с интересна фасада в Бургас са много. Има обаче една постройка на улица “Георги Шагунов” в центъра на града, която много се отличава от другите. Тя прилича на типичните за стария Несебър къщи. И това не е случайно.

 

 

Стара дървена къща в несебърски стил - улица "Георги Шагунов" в центъра на Бургас.

Стара дървена къща в несебърски стил – улица “Георги Шагунов” в центъра на Бургас.

Построена била по поръчка на богат несебърски търговец. За да може съпругата му, която той много обичал, да отсяда в нея, идвайки на пазар в града. В онези далечни времена, пътуването от Бургас до Несебър и обратно отнемало много време и било доста уморително за една дама.

Минали години и дъщерята на търговеца се влюбила в беден младеж. Бащата не одобрявал връзката им и поставил на щерка си условие: забравя за бедняка и наследява семейното богатство или остава в големия град с възлюбения си и се отказва от наследство. Девойката избрала любовта. А баща й, въпреки заканата си, решил да не я лишава изцяло от имот. Оставил младите да живеят в дървената къща близо до пристанището.
Много тъжна е историята на една от най – известните богаташки къщи в центъра на града- тази на ъгъла между улиците “Цар Симеон” и “Св. св. Кирил и Методий”. В нея до преди няколко години живееше самотно последния жив наследник на имота. Красивото стълбище на къщата беше непреодолима преграда за него. Човекът беше инвалид и заради тези стълби стоеше в жилището си затворен като пленник. За да пребивава що – годе нормално в иначе великолепния си дом, той разчиташе на социалните служби. Компания накрая му правеше единствено любимото куче. Днес тази къща, в която преди са се устройвали бляскави тържества и приеми, тъне в разруха. Разкошната й някога градина е изсъхнала до неузнаваемост и само стръковете пролетни цветя, аранжирани кой знае кога в строен порядък, загатват, че видът й не винаги е бил такъв, какъвто е сега.
Една от сградите с любопитна история е тази, в която някога е имало публичен дом. Тя е близо до гарата. Сега е необитаема. По вратите на стаите на втория й етаж още стоят номерата от едно време. Редовните клиенти са знаели, че в номер едно ще ги посрещне черноока гъркиня, в номер две рускиня със златни коси, в номер три мургава татарка, в четири червенокоса туркиня, а в номер пет българска красавица. Услугите били високо платени и през дискретно разположения в малко тунелче вход на къщата влизали само хора “с пълни джобове”. Съдържателката притежавала най- хубавия за времето файтон в града. Той бил много луксозен и от градската управа го поискали назаем, за да се представят подобаващо, когато цар Фердинанд дошъл на посещение в града. Гостът така и не разбрал, че се вози в карета със съмнителна репутация.

Къща в центъра на Бургас, която някога е била турски конак. Тя бе съборена преди около 2 години.

Къща в центъра на Бургас, която някога е била турски конак. Тя бе съборена преди около 2 години.

Пак близо до гарата се намираше малка къща, която някога е била турски конак. В нея бе запазена първата в града вана за къпане. Къщата бе съборена преди около две години, защото създаваше опасност за минувачите.
И тъй като старите градски къщи са наистина много и всяка си има история, този разказ може да продължи много, много дълго. За всеки, на когото му е интересно да погледне встрани от днешния ден. И да попита старците пред входа “Помните ли какво се е случвало тук някога?”.

Лятно училище по подводна археология се проведе в Созопол

Вчера /22.08.2013г./приключи първият етап  от водолазната подготовка на участниците в Лятното училище по морска история и археология, организирано в рамките на съвместния българо – турски проект „Трансгранично сътрудничество за развитие на капацитета в областта на археологическото наследство”. Инициативата е организирана по програма за трансгранично сътрудничество между България  и Турция и се изпълнява съвместно от Центъра за подводна археология в Созопол и Асоциацията за културно наследство – Къркларели.

[nggallery id=110]

“Ориенталска мечта” събира екзотични танцьорки в Бургас

От Татяна Байкушева

Спектакълът “Ориенталска мечта” ще събере заедно едни от най – добрите изпълнители на екзотични танци в Бургас. Жителите и гостите на града ще могат да се насладят на представлението им на 01.08.2013 г. /четвъртък/, от 19.00 часа на открита сцена “Охлюва”  в Морската градина, до културен център “Морско казино”. В програмата са включени изпълнения на различни фолклорни белиденс стилове – шааби, сйди, цифтетели или гръцки белиденс и други. За сега участието си са потвърдили тридесет професионални танцьорки. Очаква се специално за да се включат в спектакъла в Бургас да пристигнат гости от Швейцария и Русия.

"Ориенталска мечта"

“Ориенталска мечта”

Част от танцьорките в група "Източна жена".

Част от танцьорките в група “Източна жена”.

 

 

 

 

 

 

 

Read more

Прабългарски спектакъл в древното светилище “Беглик Таш”

 От Светлин Александров

Стотици се събраха в древното  светилище Беглик Таш край Приморско, където  се развихри спектакъл на прабългарската школа по оцеляване “Бага – тур”. Специално за събитието местността беше осветена по артистичен начин. В спектакълът бяха показани различни видове езда, стрелба с лък, бойни практики, танци. Събитието беше част от турнето  “Burgas 2019 Summer Tour” в региона, организирано в подкрепа кандидатурата на Бургас за Европейска културна столица през 2019 г.  Следващата спирка на Burgas 2019 Summer Tour е другата събота (27 юли), в община Средец. Там в археологическия резерват Деултум, концерт ще изнесат Калин Вельов и групата му Тумбаито. 

Тракийското светилище Беглик Таш.

Тракийското светилище Беглик Таш.

 

 

 

 

 

 

 

Вижте видеото:

http://www.youtube.com/watch?v=dfex5Sew7oI&feature=youtu.be

Източник: www.burgas.bg

ОБИТАТЕЛИТЕ НА ХЪЛМИСТАТА ПЛАНИНА

 От проф. Иван Карайотов

Сред богатата биосфера на парк „Странджа” се е развила и богата ноосфера или антропосфера, както се изразяват Тейар дьо Шарден и Лев Гумильов. Обитателите на  планината са ни оставили забележителни следи от меднокаменната епоха до наши дни. Разположението на Странджа в триъгълника между Черно море и Пропонтида (Мраморно   морe), а също така и близо до Босфора, определя основните характеристики на древните култури, разцъфтявали  тук.

[nggallery id=109]

Read more

Село Бродилово – в подножието на вулкана

От Татяна Байкушева

Ако сте в странджанското село Бродилово рано, много рано сутрин, ще станете свидетели на пленяващ природен феномен – тук утрините са винаги мъгливи. Мъглата понякога е рехава и се разнася бързо. Друг път е много гъста и селото остава обгърнато от нея през целия ден. Според метеоролозите, тайната за образуването на мъглата се крие в уникотото местоположение на селото. Климатът там се формира под въздействие на Черно море, Странджа планина и река Велека. Комбинацията между морско влияние, планина и влияние на пълноводна река, са причина тук времето сутрин да е винаги влажно. А това придава на околният пейзаж мистична красота.

[nggallery id=108]

Read more

16 – годишна стана кралица на красотата в Созопол

От Светлин Александров

16-годишната Александрина Цветкова от Бургас беше избрана за “Мис Созопол 2013”. Чаровната красавица успя да впечатли журито и публиката с грация, финес и артистично присъствие на сцената на Амфитеатъра. За радост на публиката, оказа се, че Александрина е родствено свързана с града – майка й е созополчанка. Провеждането на конкурса за красота в морския град е възстановено след 25 годишно прекъсване.

Конкурс "Мис Созопол 2013"

Конкурс “Мис Созопол 2013”

Конкурс "Мис Созопол 2013"

Конкурс “Мис Созопол 2013”

Конкурс "Мис Созопол 2013"

Конкурс “Мис Созопол 2013”

Избраха най – красивата градина в Царево

От Светлин Александров

Приключи конкурса  “Красив и уютен двор”, в който жители на Царвео се състезаваха чия градина е най – красива и оригинално направена. Участниците трябваше да изпратят снимки на поддържана от тях цветна градина или дворно пространство, а после комисия разгледа и оцени всяка от кандидатурите за отличаване.  Наградени бяха петима от участниците в различни категории: Таня и Петко Димитрови – за живописен воден елемент; Живка и Иван Шопови – за интересни градински аксесоари; Ива Маринова – за геометричност на градинското пространство; Румяна и Румен Георгиеви – за цветна леха край оградата и Недялка Захариева – за цветя пред кооперация. Те получиха грамоти и парични награди на официална церемония по награждаването.

[nggallery id=107]

Нестинарски игри в село Велика на днешния Илинден

От Татяна Байкушева

С нестинарски игри и курбан почитат днес Илинден в странджанското село Велика. Денят на свети пророк Илия е празник на селото и тази вечер от 17.30 часа там започва богата фолклорна програма, която ще завърши с игра върху жаравата. Местните хора разказват, че на днешния ден не трябва да се върши тежка физическа работа, за да не бъде разгневен светецът – покровител на светкавиците и гръмотевиците.

Заради силата, която притежавал, народът го нарича Илия Гърмодолец, Гърмоломник или Гръмовник. В народните сказания той е представен препускащ по небето със златна колесница, от която изпраща огнени стрели.

Почитани на празника освен именниците , са и занаятчиите – кожухари, самарджии, фурнаджии, защото свети пророк Илия е техен покровител. На Илинден селските стопани у нас правят молебени за дъжд, а в някои села в деня срещу празника се извършва и обредното гонене на змейове – символизиращи сушата.

Този празник в България носи и друг знак – Илинденско-Преображенското въстание от 1903 година. Това е една от паметните дати в историята на страната ни – тежка последица от решенията на Берлинския конгрес след Руско – турската освободителна война.

По стар стил този ден е бил на 2 август, когато се е отбелязвал Илинден. Но независимо, че не е точната историческа дата, денят на свети Илия е повод да сведем глава пред героизма на въстаниците.

Нестинари подготвят обреден огън.

Нестинари подготвят обреден огън.