Archive for: февруари 2015

Откриха потънали кораби в морето край Калиакра

Осем потънали кораба, претърпели някога корабокрушение в морето край нос Калиакра са открили наши учени. Read more

Находки от Бургас, Созопол и Дебелт в национална изложба

Находки, открити по време на последните археологически разкопки край Бургас, в Созопол и резерват “Деултум” край средецкото село Дебелт, ще бъдат показани в националната изложба “Българска археология 2014”, която ще бъде открита на 16. 02.2015 г. в НАИМ, на ул. “Съборна” 2 в столицата. Read more

Стара фарова кула в Несебър вдъхновява режисьори, поети и художници

От Татяна Байкушева

От най – древни времена Несебър е бил притегателно място за хората. Градът е разположен върху малък остров с размери осемстотин и петдесет метра дължина и триста метра ширина. Със сушата го свързва тясна ивица – насип с дължина от четиристотин метра. Хилядолетния живот на това място обуславя откриването тук на артефакти от почти всички исторически епохи. В местния археологически музей могат да бъдат видени паметници както от класическата древност, така и от елинистическата епоха, от времето на римляните, от късната античност и от Средновековието. Богато на находки е и морското дъно около бреговете –  в района има открити  множество потънали кораби. Някои от тях са били потопени по време на битка. Други са претърпели корабокрушение, тъй като подводните скали в района са много коварни.

Кулата на стария фар в Несебър

Кулата на стария фар в Несебър

Вероятно сигнални огньове, първообраз на днешните морски фарове, са известявали на древните мореплаватели близостта на опасните брегове. Историческите извори и архивите обаче не ни дават информация за такива. Известни са морските светлини на нос Емине, на Поморие, на Маслен нос, но за Несебър изследователите не откриват информация. В свое изследване на историята на морските фарове по българския черноморски бряг и в частност на Несебър, писателят Милан Асадуров казва: „Очевидно бурната история на града е заличила спомена за старинните сиг­нални огньове, защото най-ранните све­дения за фар , които открих, са от 1932 г. „ Данните, които той обобщава сочат, че в южната част на полуострова (42°39′ с.ш. и 27°42′ и.д. ) е построена бяла кула от дялан камък, висока 4,8 м, в гор­ната част на която е поставена автома­тична немска оптика Julius Pintsch с фокусно разстояние 100 мм, работеща на маслен газ.

Кулата на стария фар в Несебър

Старият фар в Несебър

Ви­сочината на огъня е 8,45 метра над мор­ското равнище. Асадуров посочва, че фарът е запален за първи път на 25 юли 1932 г.  и бялата проблясваща светлина има периодичност 8 секунди (проблясък – 3 секунди, тъмнина – 5 секунди). На опти­ката тогава е поставен червен сектор (65°) по посока на плитчините, опасни за ко­рабоплаването. По – късно тази оптика е заменена с електрическа, но след по­строяването на вълнолома през 1954 г.,  ка­менната кула е изоставена и помещението вътре в нея е превърнато в склад.

На въл­нолома е издигната четиристранна метална решетъчна конструкция, висока 7,5 м, на която е монтирана електриче­ска оптика ЭМ-300, чийто фокус е на 8,3 м надморска височина. След удължава­нето на вълнолома в 1978 г. фарът е издигнат в неговия край. Запазена старата характеристика на светлината, която се вижда на разстояние 4 морски мили. Според Фарова книга на Хидрографска служба към Военноморските сили на Република България от 2004 година , фарът в Несебър е с координати 42°39,3′ с. ш. 27°43,8 ′ и. д. Височината на кулата му от основанието е шест метра. Светещата част е разположена на девет и половина метра над морското ниво. Свети в сектори 060 ° – 105 ° с червена светлина и 105 ° – 060 ° със зелена светлина.

Кулата на стария фар в Несебър

Старият фар в Несебър

Старата фарова кула се издига на морския бряг в Несебър и днес. Преминавайки край нея през деня, можете и да не й обърнете внимание. Вечер тя е по – забележима. Заради красивото художествено осветление, което я прави едно от най – атрактивните летни кътчета в нощния град. Фаровата светлина е била демонтирана от тук достатъчно отдавна, за да не помнят местните хора кога и защо това е станало.  Спомен за навигационното съоръжение като действащо не споделят дори и възрастните рибари. „Старият фар“ обаче е достатъчно известен – на него има посветени стихове и песни, респектиращият му силует е увековечаван в картини. Каменната кула е вплетена в сюжета на станалият популярен анимационен уеб сериал  „ Българ“.  В нея се развива действието на една от сериите му.  За фара става дума даже и в един виц:

„ – Жоре, и къде се запозна с това момиче?

– Как къде? Под стария фар в Несебър!

– Е тоя фар не работеше ли бе?“

Новият фар се намира на вълнолома пред несебърското пристанище.

Новият фар се намира на вълнолома пред несебърското пристанище.

Новият фар не е така атрактивен с външния си вид, но изпълнява функциите си безотказно. За работата на навигационното съоръжение се грижат служителите на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ –Бургас.

На морският бряг недалеч от Несебър отскоро има и още един нов фар. Това е морският фар в Ахелой, който е част от луксозен жилищен комплекс. Кулата обаче няма навигационни , а само декоративни функции. Светлината на този частен фар би могла да озадачи корабоводителите, тъй като не фигурира в официалните им регистри. Тя озарява нощното небе само когато в ресторанта на комплекса има сватбено тържество.