Tag: Мандренско езеро

Кораби пътували до Дебелт преди няколко века

От Татяна Байкушева 

      Село Дебелт е разположено на двадесет километра от Бургас. Някога тук се е намирало едно от най – важните пристанищa на Балканския полуостров, показват археологическите проучвания. При него свършвал водният път, по който търговци от целия свят докарвали стоките си в Тракия.

      Седем културни пласта са намерили изследователите, извършвайки разкопки на мястото. Според археолога доц. д – р Петър Балабанов, първите селища по тези места се появили още през бронзовата епоха. По – късно, през желязната епоха, хълмовете по поречието на Средецка река, преминаваща наблизо, били гъсто заселени.

      [nggallery id=125]

      Read more

Уникалната история на Мандренското езеро

     От проф. д. и. н. Иван КАРАЙОТОВ  

      Мандренската лагуна с пълно основание може да се възприеме като истинска люлка на древната цивилизация. Нейното възникване е замъглено и се губи в  далечните геологически епохи от историята на нашата планета. Всеки, който се разхожда по брега на днешния язовир „Мандра” би могъл да се натъкне на вкаменени стволове от дървета, размити от повишението на водата след построяването на язовирната стена.
Геолозите приемат, че тези вкаменени дървета и тяхното преотлагане в геологическите пластове се датира в хронологическия диапазон отпреди 65 и 50 милиона години (според консултацията, която ми даде геолога Йордан Йорданов). Тогава на мястото на Мандренската лагуна се е била образувала дълбока долина и реките, които се вливали тук, предходници на днешните Средецка, Русокастренска, Изворска, Факийска и другите по малки рекички, постепенно запълнили дълбоката Мандренска падина.

Read more